TURYNGIA I WEIMAR

Turyngia robi wielkie wrażenie nie tylko dlatego, że jest najpiękniejszym z nowych krajów związkowych, ale również ze względu na ogrąmną tradycję kulturalną. Bach, Goethe, Schiller, Luter i Wagner, wszyscy oni inspirowali się tutejszym krajobrazem co więcej, krajobraz ten odnaleźć można również w ich dziełach. Echa Turyngii są słyszalne w każdym kanonie kultury europejskiej. Las Turyński (Thüringer Wald) jest zielonym sercem Landu. Turyngia stanowi środek Niemiec: leży w centrum koła utworzonego przez Bawarię, Saksonię, Saksonię-Anhalt, Dolną Saksonię oraz Hesję. Przez kraj ten wiodą dwa główne szlaki, które zazębiają się z sobą. Jeden prowadzi przez łańcuch zabytkowych miast, wśród których Jena, Weimar, Erfurt i Eisenach położone są przy jednej linii kolejowej, biegnącej ze wschodu na zachód. Na południe od tych miast rozciąga się Las Turyński (Thüringer Wald), przez który wiedzie historyczny szlak Rennsteig. Do Lasu najlepsza droga wiedzie przez stolicę Landu, Erfurt.

Moje dobra są lak zróżnicowane, tak ważne, nie tylko dla moich potomków, ale także dla całego intelektualnego świata Weimaru, w rzeczy samej, dla całych Niemiec….

W 1919 r., po klęsce Niemiec w I wojnie światowej, twórcy nowej konstytucji zebrali się w Weimarze, od którego wzięła nazwę późniejsza Republika. To stare miasto uniwersyteckie obrane zostało na miejsce tworzenia konstytucji, ponieważ było „bezpieczniejsze” od Berlina, którym dopiero co wstrząsnęła nieudana rewolucja. Oprócz politycznych, także ze względów ideologicznych Weimar był bezpieczniejszy: jako miasto rodzinne Geothego i Schillera utożsamiane było ze wszystkim co najlepsze w tradycji kulturalnej Niemiec. Nietzsche, Bach, Herder, Liszt, Wieland, Cranach – wszyscy w tym mieście objawili światu wielkość swojego geniuszu. Nazwa Weimar nadal wywołuje wiele sprzecznych skojarzeń – geniusz Goethe lub oszałamiająca eksplozja twórcza okresu weimarskiego (lat dwudziestych naszego wieku), która rozpadła się w obliczu kryzysu gospodarczego i klęski demokracji. Ta stolica kulturalna, o pięknej starówce z wieloma świątyniami poetów i pałacami, nie jest wolna od cieni przeszłości – 20 km na północ od miasta, w miejscu stanowiącym niegdyś ulubione górskie ustronie Goethego, Himmler zbudował obóz koncentracyjny w Buchenwaldzie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>