SPREEWALD

Około 100 km na wschód od Berlina rzeka Sprewa rozgałęzia się tworząc labirynt strumyków i kanałów o łącznej długości przekraczjącej 1000 km. Tutaj żyje legendarny Irriichter, saksoński krasnoludek, który (za opłatą) oświetla zbłąkanym podróżnym drogę wodną, a tych, którzy odmówią zapłaty wywodzi na manowce. W tym zakątku folklor, tradycja i dzika przyroda przetrwały w godnej podziwu harmonii i niezrównanym pięknie. Jeśli wynajmiesz łódkę, kajak bądź też wyruszysz piechotą na szlaki, szybko zorientujesz się, dlaczego miejscowa ludność upiera się przy tym, że to Spreewald – a nie Amsterdam, Sztokholm czy Sankt Petersburg – jest prawdziwą „Wenecją Północy”.

Jednakże, w przeciwieństwie do Wenecji, jest to obszar rolniczy, chociaż tutejsi gospodarze na swoje pola udają się łodziami, a dziatwa szkolna także nie obywa się bez wiosła w codziennej podróży do domu. Wśród pól i lasów tego regionu mieszkają sowy, bociany, zimorodki, wydry, lisy i inne zwierzęta, w Europie znane głównie z podręczników i telewizyjnych filmów dokumentalnych. Trzeba przyznać, że w kraju o tak zanieczyszczonym środowisku, Spreewald jest cudowną oazą dla flory i fauny.

Do XVII w. te rozgałęzienia rzek i rzeczek wiły się poprzez jeden z najgęstszych lasów Europy. Królowie pruscy przyczynili się do wycięcia wielu drzew przeznaczonych potem na meble, a na wykarczowane obszary powstałe na miejscu dawnego lasu sprowadzono osadników, którzy rozpoczęli tutaj uprawę warzyw i drzew owocowych. Las szybko zagoił rany powstałe podczas bombardowań II wojny światowej. Przemysł socjalistyczny nie był łaskawy przyrodzie-dziesięć lat temu koło Liibenau wybudowano elektrownie węglowe, które wodę do układu chłodzenia pobierały z tutejszych strumieni, a dymy przez nie wypuszczane zanieczyszczały powietrze. Z tego powodu miejscowa flora i fauna bądź to przystosowała się do nowych warunków, bądź to znalazła schronienie w mokradłach i nieskażonych jeszcze terenach Oberspreewald (południowa część Spreewaldu).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>