ROSTOCK

„Agencjeinformacyjne sfilmowały wydarzenia i puściły w świat skandowane hasła… ] Tym razem nic nie odwracało uwagi, ani Kabul ani Sarajewo. Gdziekolwiek] spojrzeć, widać było wypisane dużymi literami napisy ROSTOCK”, pisał Günter] Grass. 24 VIII 1992, gdy roku miejscowa prawicowa i neonazistowska młodzież] zaatakowała i podpaliła schronisko dla azylantów politycznych. Podczas gdy] skinhedzi napadali na mieszkańców schroniska, zwykli obywatele stali z boku i bili ] im brawo. Policja nie spieszyła się z interwencją. We wschodnioniemieckich szkołach ] uczono dzieci, że Rostock, największy i najbardziej ruchliwy port w NRD, jest] „oknem na świat” socjalistycznych Niemiec. Po zjednoczeniu doskonały interes | upadł, bo statki biorą kurs na Hamburg. Po wydarzeniach sierpnia 1992 r., Rostock | ukazuje swe odbicie jak w kawałkach potłuczonego lustra. W niektórych odłamkach] widać ceglane zabudowania starego hanzeatyckiego miasta handlowego. W innych,] podupadający nowoczesny port. Z jeszcze innych wyziera to oblicze, którego wielu) wolałoby nie dostrzegać. Można tu przybyć, by zobaczyć wieże zabytkowych) kościołów, lub po drodze do Skandynawii, której bliskość kształtowała Rostock) przez wieki. W każdym razie należy pamiętać o stwierdzeniu Güntera Grassa: „OdJ czasu Rostocka, Niemcy to już nie ten sam kraj”.

W czasie pobytu w Rostocku, trzeba bardzo uważać na to, gdzie się chodzi. Ataki) podpalaczy i rozruchy to stosunkowo niedawne wydarzenia, lecz nawet w zabytkowych dzielnicach, gdzie turyści nie są fizycznie zagrożeni, widok swastyk) wymalowanych na murach może stanowić zaatakować wyobraźnię. Należy wystrzegać się nowszych dzielnic poza obrębem Starego Miasta. Te nowo wybudowanel osiedla składają się z nadzwyczaj szarych bloków, a ich mieszkańcy uważani są za) przepełnionych złością i agresywnych. Miejscem rozruchów było jedno z takich) nowych osiedli w dzielnicy Lichtenhagen. Jednak nie powinno to całkiem zniechęcać! do wizyty w Rostocku – jeśli zwiedzanie ogranicza się do Starego Miasta, można) nigdy nie dostrzec gorszej strony tego miasta. Więcej sympatii budzi Warnemünde,) wioska rybacka i port promowy przyłączony niedawno do Rostocka. Jest to również) lokalny węzeł komunikacyjny, z częstymi połączeniami do Berlina i promami do| krajów skandynawskich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>