JENA

Na przełomie XVIII i XIX w. właśnie w Jenie romantyzm zapuścił pierwsze korzenie w ziemię niemieckiej. W tym czasie uniwersytet w Jenie, dzięki takim postaciom jak Hölderlin, Schlegel, Novalis i Tieck, stał się najważniejszą uczelnią kraju. Filozofowie Hegel, Fichte i Scheiling wysuwali argumenty przemawiające za nową koncepcją intelektualnej i politycznej wolności w obrębie murów posiadającego już kilkusetletnią historię Collegium Jenense, a w 1789 Friedrich Schiller wygłosił swój pierwszy wykład przedstawiający ideały rewolucji francuskiej. Dzisiaj uniwersytet w Jenie nosi jego imię. Wspomnienia z przeszłości, zabytki architektury, dysputy toczące się na ulicach oraz transparenty z hasłami protestującymi przeciw takim kwestiom jak Asylrechte (prawo azylowe) – wszystko to składa się na pełne życia miasto uniwersyteckie jakim jest Jena.

Informacje praktyczne Jena leży w dolinie Soławy (Saale), około 50 km na wschód od Weimaru. Pociągi kursujące na linii Drczno-Erfurt -zatrzymują się na dworcu Jena West, a pociągi linii Berlin-Monachium na Jena Saalbahnhof, około 10 min pieszo na północ od bardziej interesujących fragmentów miasta. Głównym przystankiem, autobusowym i tramwajowym Jeny jest położony w połowie drogi między oboma dworcami przystanek Zentrum, w pobliżu Eichplatz i Markt. Z Bahnhof Jena West należy iść Bahnhofstr. do miejsca, gdzie staje się ona Schillerstr. W lewo dochodzi się do budynków dzisiejszego uniwersytetu. Jena-Information, Löbderstr. 9 ((03641) 246 71, fax 233 82), tuż na południe od rynku, posiada mapy i programy wydarzeń specjalnych. (Pn.-pt. 9.00-19.00, sb.

– 9.00-16.00, XI-IV pn.-pt. 9.00-18.00, sb. 9.00-14.00). Rowery wypożyczyć można w Fahrradhaus Kamter, róg Löbdcrgraben i Unterrm Markt, niedaleko Romantikerhaus (1 ODM za dzień, rower górski 15 DM za dzień. Pn.-pt. 9.00-13.00 i 14.00-18.00, sb. 9.00-12.00).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>