Inne muzea Berlina – Berlin Zachodni

Reichstag Museum, Platz der Republik, kolo Bramy Brandenburskiej, Autobus # 100 (spod Dworca Zoo lub z Alexanderplatz). Dopełnieniem olbrzymiego, pamiętającego epokę wilhelmińską budynku z widniejącym napisem Dem Deutschen Volke (Narodowi niemieckiemu) jest równie ogromny, położony przed nim plac. Plac, na którym zgromadzone tłumy zagroziły istnieniu republiki weimarskiej, stanowił w dniu zjednoczenia najbardziej odpowiednie miejsce do świętowania. Budynek mieści fascynującą wystawę na temat historii Niemiec od 1800 do 1949r, Tutaj otrzymać można bezpłatny egzemplarz Grundgesetz, ustawy zasadniczej Niemiec. Wt.-nd. 10.00-17.00, wstęp bezpłatny.

Martin-Gropius Bau, Stresemannstr. 110 (w 25 48 60). S-Bahn lub U-Bahn: Anhalter Bahnhof. Sam Gropius zaprojektował ten neorenesansowy tort weselny w stylu oddającym cześć wzornictwu przemysłowemu. Oszałamiające dzieła dadaistów i członków innych kierunków z początku XX w. Obecnie znajdują się tu pomniejsze muzea poświęcone takim postaciom jak Walter Benjamin i Bismarck. Juden in Berlin, druga stała ekspozycja, zawiera dokumenty, fotografie i obrazy, bądź lo związane tematycznie ze społecznością żydowską Berlina, bądź to autorstwa twórców żydowskich. Większość wystaw wt.-nd. 10.00- 20.00. Wstęp 10 DM, studenci 5 DM.

Topographie des Terrors, na miejscu dawnego budynku gestapo, wzniesionego przez jego więźniów, to wystawa obrazująca wykorzystanie różnych budynków przez nazistów oraz opisuje rozwój faszyzmu w Niemczech. Wt.-nd. 10.00-18.00. Wstęp bezpłatny.

Prinz-Albrecht-Gelinde, ziejący pustką obszar przylegający do Topographie des Terrors. Niegdyś zabudowany eleganckimi gmachami, teren ten został przemieniony w zespół nazistowskich ministerstw, włącznie z gestapo, SS oraz Urzędem Bezpieczeństwa Rzeszy. Resztki ruin i tablice informują o tym, gdzie kiedyś znajdowały się siedziby główne tych urzędów. Wt.-nd. 10.00-18.00. Wstęp bezpłatny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>